Keratokonus

Keratokonus je ektatické onemocnění rohovky, kdy dochází k jejímu postupnému ztenčování a vyklenování, které vede ke vzniku nepravidelného astigmatismu a postupnému zhoršování vidění. K nejvýznamnější progresi onemocnění dochází v pubertě a kolem 20. roku věku. Důležitá je zejména včasná diagnóza a odpovídající léčba.

Keratokonus je multifaktoriální onemocnění, na jeho rozvoji se podílí genetické a mechanické faktory, environmentální i hormonální faktory. Častěji se vyskytuje v souvislosti s celkovými autoimunitními a alergickými onemocněními. 

Léčba je individuální a řídí se podle stádia a progresivity onemocnění, věku a preferencí pacienta. Moderní postupná léčba keratokonu obsahuje často více zákroků směřujících ke stabilizaci rohovky a následné rehabilitaci vidění, nakonec však vede k naprosté spokojenosti pacientů. 

Zpočátku je onemocnění korigovatelné brýlemi. Nošení brýlí je komplikované poměrně rychle se měnící refrakcí oka, obtížnou snášenlivostí v důsledku anizometropie (velký rozdíl mezi zrakovou ostrostí obou očí) a také rostoucím nepravidelným astigmatismem. Další možností korekce jsou tzv. tvrdé kontaktní čočky – RGP (rigid gas permeable) nebo čočky hybridní.

Je-li keratokonus progredující, jeho progresi můžeme zastavit pomocí zesíťování kolagenu rohovky (corneal cross-linking – CXL). Ke zpevnění rohovky dochází pomocí aplikace roztoku riboflavinu (vitamin B2) a ozářením paprsky ultrafialového světla (UVA). Tato metoda nepatří k refrakčním výkonům, vedlejším a neprediktabilním, často však pozitivním efektem tohoto zákroku je změna dioptrického stavu oka ve smyslu jeho mírného zlepšení a tím i zlepšení vidění. Zákrok je bezbolestný.

Pokud již onemocnění postoupilo do takové míry, že výrazně zhoršuje vidění a pacient netoleruje brýle či kontaktní čočky, je možné použít implantaci speciálních intrastromálních prstenců (intracorneal ring segments – ICRS) do rohovky, což vede ke změně tvaru, zlepšení pravidelnosti a oploštění centrální části klenoucí se rohovky. U progresivní formy keratokonu implantaci rohovkových prstenců zpravidla kombinujeme s CXL.

U malé části pacientů je možné po zpevnění rohovky pomocí CXL a její stabilizaci vylepšit a „zpravidelnit“ tvar rohovky pomocí individualizované laserové chirurgie (topography-guided photorefractive keratectomy – TG PRK). 

I přes veškeré moderní metody léčby keratokonu pořád zůstává část pacientů, u kterých je jedinou možností zlepšení vidění pouze transplantace rohovky.